ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"

  

  
   
 

จดหมายข่าวสารประกาศ รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ อบต.ไทรทอง  โทรศัพท์ :0- 3724-6013

   
   

หนังสือราชการ สถ.

   
 
 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143   โทร./โทรสาร 037-550387